Bc. Viktor Kolář

Diplomová práce

Implementace trendů cestovního ruchu do marketingové komunikace CK a CA ve 21. století

Implementation of Tourism Trends in Marketing Communications of TO and TA in the 21st century
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na určení současných trendů v cestovním ruchu a zhodnocení implementace těchto trendů do marketinkové komunikace CK, CA. Teoretická část se věnuje problematice trendů, jejich vznikem, kategorizací a návazností na cestovní ruch. V závislosti na trendy jsou v této části popsány nové produktové směry. V praktické části je provedena analýza implementace daných trendů do marketingové …více
Abstract:
The thesis focuses on determine the current trends in tourism and evaluation of the implementation of these trends into marketing communications of CK, CA. The theoretical part deals with trends, their origin, categorization, and links to tourism. In depending upon trends is describes new product lines. In the practical part, an analysis was done of the trends implementation into the marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace