Anna MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

Feldenkraisova metoda a její vliv na hluboký stabilizační systém

The Feldenkrais method and its influence on core muscles
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vlivu Feldenkraisovy metody na hluboký stabilizační systém. Hluboký stabilizační systém je v odborných kruzích aktuálně hodně skloňované téma, jehož přesah je jednou z cest, kterou se ubírá současná fyzioterapie. Feldenkraisova metoda přistupuje k člověku skrze jeho vlastní uvědomování si pohybu. Využívá principů organického učení ke vzniku nových pohybových vzorců. Základním …více
Abstract:
This thesis is about Feldenkrais Method and its influence on core muscles. Core concept is famous and recurrent actual topic, talked in professional circles. Its overlap defines one of main ways in possible future of contemporary physiotherapy. Feldenkrais Method accesses person through awareness of movement. It uses principles of organical learning to form new motion pattern. Basic pillar of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜLLEROVÁ, Anna. Feldenkraisova metoda a její vliv na hluboký stabilizační systém. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií