Theses 

Účinky změny teploty na přesnost měření digitálním nivelačním přístrojem – Ján Mišík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ján Mišík

Diplomová práce

Účinky změny teploty na přesnost měření digitálním nivelačním přístrojem

Effects of Temperature Changes on the Measurement Accuracy by Digital Level

Anotace: Práce se věnuje vyhodnocení naměřených údajů získaných za různých teplot ovzduší prostřednictvím v geometrické nivelaci ze středu v stejné geodetické síti, přičemž je pozornost soustředěna na vplyv teploty. Za účelem zvýšení spolehlivosti výsledků jsou naměřené údaje s nadbytečnými měřeními kontrolované vyrovnáním přímých měření. V dalším kroku jsou porovnány střední chyby převýšení naměřené v základné etape s výsledky v rámci epochových měření. Nakonec jsou výsledky zpracovány ve formě grafů, ze kterých je patrnější jejich interpretace.

Abstract: The work deals with the evaluation of the measured data obtained at different temperatures in the atmosphere by leveling from the center in the same geodetic network, with a focus on the influence of temperature. In order to increase the reliability of the results are measured data with redundant measurement checked by adjustment of direct measurements. In the next step are compared mean elevation errors from the initial stage with results from epoch measurements. Finally, the results are presented in the form of graphs, for their better interpretation.

Klíčová slova: geometrická nivelace ze středu, přímá měření, převýšení, geodetický bod, geodetické činnosti, lať

Keywords: levelling from the center, direct measurements, elevation, geodetic point, surveying activities, lath

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Jozef Štubňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2018 21:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz