Bc. Zuzana Horáčková

Diplomová práce

Mateřská a rodičovská dovolená

Maternity Leave and Parental Leave
Anotace:
Práce se zabývá instituty pracovního práva – mateřskou a rodičovskou dovolenou – jako osobními překážkami v práci na straně zaměstnance. Největší prostor zastává rozbor relevantních ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Podkapitoly přibližují okruh osob, které mají na poskytnutí uvedených překážek v práci nárok, a představují některé z dávek sociálního zabezpečení. Analyzována …více
Abstract:
The thesis deals with institutes of labour law - maternity and parental leave, particularly from the perspective of personal obstacles to work on the employee side. The largest space is covered by analysis of the relevant provisions of the Act no. 262/2006 Coll., The Labour Code, as amended. The subsections define the group of persons which are entitled to be provide these obstacles and other subsections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce