Theses 

Veřejná podpora v daňovém právu – Bc. Dana Mazurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Mazurková

Diplomová práce

Veřejná podpora v daňovém právu

Public Subsidy in Tax Law

Anotace: Cílem diplomové práce „Veřejná podpora v daňovém právu“ je analyzovat problém veřejné podpory a její formy, které se vyskytují v daňovém právu včetně samotného řízení o ní a evidenci podpor. Práce bude rozčleněna do čtyř kapitol. V rámci první kapitoly bude definován pojem veřejné podpory a její právní úprava. Kapitola druhá se bude zabývat orgány činnými v řízení o veřejné podpoře na úrovni unijní a České republiky. Další kapitola bude obsahovat příklady veřejné podpory v daňovém právu, jejich rozčlenění a charakteristiku. A závěrečná kapitola stručně představí centrální registr podpor de minimis.

Abstract: The goal of thesis „Public subsidy in tax law“ is analyzing the problem of public subsidy and it´s forms in the tax law including proceedings and register. The thesis will be compartmentalize to four parts. Within te first chapter concept of public subsidy will be defined and it´s legisltion. The second part will be deal with authorities acting in proceeding of public subsidy on the Union and Czech level. The next part will be contained examples of public subsidy in tax law, theirs segmentation and characteristic. And the final chapter will be presented central register od de minimis subsidy.

Klíčová slova: Veřejná podpora, daň, podpora de minimis, zvýhodnění, sleva na dani, prominutí daně, centrální registr, Public subsidy, tax, de minimis subsidy, advantage, tax credit, tax ecemption, central register

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:54, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz