Anna ZROSTLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca

The Role of the Reader in Umberto Eco´s Theory of Reception
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat otázkou role čtenáře v umělecké komunikaci tak, jak byla rozpracována v teoretickém díle Umberta Eca. Práce bude zaměřená především na Ecův koncept modelového čtenáře coby textové strategie. Pokusí se objasnit autorův náhled na interpretaci literárního díla a úlohu čtenáře při jejím konstruování.
Abstract:
This thesis will explore the role of the reader in the art communication as it was developed in the theoretical work of Umberto Eco. The thesis will be focused primarily on Eco's concept of the model reader as a textual strategy. It will attempt to clarify the author's view on the interpretation of a literary work and the role of the reader during its construction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013
Zveřejnit od: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. David Skalický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZROSTLÍKOVÁ, Anna. Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 7. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uvay6a uvay6a/2
6. 8. 2013
Složky
Soubory
Bulanova, L.
6. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.