Anna ZROSTLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca

The Role of the Reader in Umberto Eco´s Theory of Reception
Abstract:
Tato bakalářská práce se bude zabývat otázkou role čtenáře v umělecké komunikaci tak, jak byla rozpracována v teoretickém díle Umberta Eca. Práce bude zaměřená především na Ecův koncept modelového čtenáře coby textové strategie. Pokusí se objasnit autorův náhled na interpretaci literárního díla a úlohu čtenáře při jejím konstruování.
Abstract:
This thesis will explore the role of the reader in the art communication as it was developed in the theoretical work of Umberto Eco. The thesis will be focused primarily on Eco's concept of the model reader as a textual strategy. It will attempt to clarify the author's view on the interpretation of a literary work and the role of the reader during its construction.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2013
Accessible from:: 26. 7. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. David Skalický, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZROSTLÍKOVÁ, Anna. Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.7.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 26. 7. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / field:
Common Theory and History of Art and Culture / Aesthetics

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses uvay6a uvay6a/2
6/8/2013
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.