Ing. Petr Ullmann

Bakalářská práce

Těžba hnědého uhlí a život obyvatel v pánevní oblasti severních Čech

The mining of brown coal and life of the inhabitants in the coal field area of the North Bohemia
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu těžby hnědého uhlí v oblasti severních Čech na život obyvatel v tomto regionu a zhodnocení názorů a postojů představitelů významných subjektů: těžební společnosti a obcí Horní Jiřetín a Černice, kde o příští existenci těchto obcí, v souvislosti s prolomením těžebních limitů, dosud kompetentní orgány v České republice nerozhodly. V teoretické části se autor …více
Abstract:
Das Ziel meiner Bakkalararbeit ist Einflussbeurteilung der Kohlenproduktion (des Kohlenbergbaus) im Nordböhmen und vor allem war für mich wichtig, wie diese Kohlenproduktion das Leben der Bewohnern in diesem Region beeinflusst. Mein Ziel war auch die Meinungen und Einstellungen Hauptvertreter der wichtigsten Organisationen und Subjekten zu werten: Fördergesellschaft und Ortschaft Horní Jiřetín und …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jan Rytina, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Šmejcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní