Bc. Alžběta GŘUNDĚLOVÁ

Diplomová práce

Krajinná genetika jelenovitých v západních Karpatech a okolí

Landscape genetics of cervids in western Carpathians and adjacent regions
Anotace:
Rešeršní část této práce se zabývá zejména popisem historických a ekologických aspektů fylogeografie jelena evropského (Cervus elaphus) a srnce obecného (Capreolus capreolus). Cílem práce je vypracovat empirickou studii zaměřenou na krajinnou genetiku cervidů, popisující populační strukturu C. elaphus a C. capreolus v Západních Karpatech a interpretovat vliv charakteru krajiny na genetickou strukturu …více
Abstract:
The research part of this thesis deals maiinly with the description of historical and ecological factors in phylogeography of the European deer (Cervus elaphus) and the roe deer (Capreolus capreolus). The aim of the work is to perform an empirical study based on landscape genetics of cervids in Western Carpathians, to analyze the population structure of C. elaphus and C. capreolus within the regionand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GŘUNDĚLOVÁ, Alžběta. Krajinná genetika jelenovitých v západních Karpatech a okolí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství Biologie (jednooborové) pro střední školy