Bc. Iveta Dušková

Master's thesis

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a jeho dopad na veřejné finance

The Public Budget Stabilisation Act and its impact on public finance
Abstract:
ABSTRAKT Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a jeho dopad na veřejné finance Reforma veřejných financí vede k udržení a posílení konkurenceschopnosti země, k prosperitě a zlepšení postavení země ve světové ekonomice. Klíčový význam má pro utváření prostředí podporujícího růst konkurenceschopnosti země snižování daňového zatížení podnikatelských subjektů, přesouvání daňové zátěže do oblasti spotřeby …more
Abstract:
ABSTRACT The Public Budget Stabilisation Act and its impact on public finance The Public budget stabilization is aimed at maintaining and strengthening the state competitiveness, the state welfare and state position improvement in the world economy. To provide the environment which enables the growth of the state competitiveness, to diminish the tax burden of private entrepreneurs and firms, to switch …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2011
  • Supervisor: Mgr. Milan Anderle
  • Reader: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration