Markéta COUFALOVÁ

Bakalářská práce

Pohled veřejnosti na bolest a možnosti jejího řešení

The attitude of public towards pain and possibilities of its solutions
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pohledu veřejnosti na bolest a možnosti jejího řešení. Teoretická část je zaměřena obecně na bolest, fyziologii bolesti, správný odběr anamnézy, její hodnocení a léčbu farmakologickou i alternativní. V praktické části popisuji kvantitativní výzkumné šetření. Hlavním cílem je zjistit, jak se veřejnost v Karlovarském kraji orientuje o typech bolesti a …více
Abstract:
In my bachelor's work I'm focusing on the attitude of public towards pain and possibilities of its solutions. The theoretical part is focused on the pain, the pain physiology and get correct informations from the patient, evaluate them and mark them. At the final part I was deal with pharmacological and alternative treatment. In the practical part I was describe my quantitative research. The main target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

COUFALOVÁ, Markéta. Pohled veřejnosti na bolest a možnosti jejího řešení. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/