Martina Vetešníková

Bakalářská práce

Dynamika v pohybove sekvenci a jeji vyznamy

Anotace:
“Dynamika v pohybové sekvenci a její význam” lze nejlépe definovat z pohledu tanečníka. Divák dynamiku i význam pohybu subjektivně vnímá a prožívá, ovšem jeho tělo je v jiných pohybových sekvencích. Tanečník kolega pohyb vnímá subjektivně a současně pohyb realizuje. Pedagog, vychovatel, lektor dynamiku pohybové sekvence a její význam zná. Práce reflektuje taneční aktivity ve školce.
Abstract:
"Dynamics in the motion sequence and its meaning" can best be defined from the dancer. The viewer of the dynamics and the importance of movement is subjectively perceived and experiencing, but its body is in other motion sequences. The colleague dancer perceives the movement subjectively while moving the movement. Educator, educator, lecturer of motion sequence dynamics and its importance knows. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/d982n/