Theses 

Integrace žáků s tělesným postižením ve waldorfských základních školách – Bc. Lada Žáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lada Žáková

Bakalářská práce

Integrace žáků s tělesným postižením ve waldorfských základních školách

Integration of Pupils with Physical Disabilities in Waldorf Primary School

Anotace: Smyslem této práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jaký postoj zastávají k integraci žáků s tělesným postižením waldorfské základní školy a do jaké míry jsou připraveny na integraci těchto žáků, zda jsou pro integraci dostatečně personálně, materiálně a technicky zabezpečené. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola se věnuje charakteristice tělesného postižení, jeho klasifikaci, dopadu na psychiku žáka a možnosti vzdělávání žáků s tělesným postižením. V této souvislosti jsou definovány i pojmy integrace a inkluze. V závěru kapitoly jsou shrnuty podmínky, za kterých lze integraci žáků s tělesným postižením uskutečnit. Druhá kapitola teoretické části se zabývá inkluzivními přístupy ve waldorfské pedagogice a shrnuje pedagogickou a didaktickou koncepci waldorfských škol. V praktické části je prezentována analýza dat výzkumného šetření.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the attitude of Waldorf schools to inclusion of pupils with physical disabilities. The theoretical part includes two chapters. The first part defines the basic concepts of the field of persons with physical disability. It deals the classification and the psychological specialities of these people. The second part of the work defines terms integration and inclusion in context of education. The second chapter is devoted to the inclusive approaches in Waldorf pedagogy and its didactic concept. In the practical part is presented the analysis of the survey data.

Klíčová slova: Tělesné postižení, integrace, inkluze, waldorfské školy, dotazník, inclusion, physical disability, questionnaire, Waldorf school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:29, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz