Soňa Pláteníková

Bakalářská práce

Perspective of the Federal Republic of Germany on Reforming the United Nations

Pohľad Spolkovej republiky Nemecko na reformáciu Organizácie Spojených národov
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je objasniť úlohu Nemeckej spolkovej republiky v procese reformácie Organizácie Spojených národov. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá z nich sa venuje reformným opatreniam navrhnutým v správe High-level Panel on Threats, Challenges and Change: More Secure World: Our shared responsibility, druhá analyzuje Nemeckú politiku vzhľadom na tieto opatrenia. Perspektíva Nemecka …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to clarify the role of the Federal Republic of Germany in the process of reforming the United Nations. It is divided into two main parts, first of them describing the reform measures proposed in the report High-level Panel on Threats, Challenges and Change: More Secure World: Our Shared Responsibility, and the second analyzing Germany's policy towards them. In the analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Zbyněk Dubský
  • Oponent: Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50072