Bc. Zuzana Povolná

Bakalářská práce

Rovnost pohlaví a důchodové zabezpečení v ČR. Filosoficko-právní analýza problému

Gender Equality and Social Security in The Czech Republic. Philosophical and Legal Analysis of A Problem
Anotace:
Otázka rovnosti pohlaví prostupuje celou společností a bezpochyby se promítá i do oblasti důchodového zabezpečení. Cílem této práce je tedy zachytit problematiku rovnosti pohlaví v kontextu důchodového zabezpečení v ČR. Důraz je kladen především na odhalení jednostranností a předsudků českého důchodového pojištění a to v souvislosti s proměnami postavení a rolí mužů a žen v současné české společnosti …více
Abstract:
Gender equality pervades nowadays every element of society and without doubt influences national pension system as well. The goal of the thesis is to define and position topic gender equality in context of pension system in Czech Republic. The emphasis is placed on detection of subjectivity and prejudices in Czech pension insurance system in relation to changes in status and roles of men and women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta