Tomáš KORBEL

Bakalářská práce

Vliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitu

The influence of temperature on surfactants adsorption on montmorillonite
Anotace:
Byla studována závislost adsorpce kationického tenzidu benzyltrimethylamonium bromidu (BTAB) na montmorillonitu (MMT) a hodnoty kritických micelárních koncentrací (CMC) tohoto tenzidu v teplotním rozsahu 25 ? 80°C. Dále byla porovnána adsorpce dvou kationických tenzidů BTAB a hexadecylpyridinium bromidu (HDPB) při teplotě 40°C na MMT. K získání hodnot koncentrací tenzidů po adsorpci byla využita spektrofotometrická …více
Abstract:
The influence of adsorption behaviour of cationic surfactant benzyltrimethylamonium bromide (BTAB) on montmorillonite (MMT) and values of critical micelle concentration (CMC) was studied in the temperature range 25 - 80°C. In addition, adsorption of BTAB and hexadecylpyridinium bromide (HDPB) on MMT at 40°C was compared. Determination of tenzides concentration was done by means of spectrophotometric …více
 

Klíčová slova

Tenzidy adsorpce montmorillonit
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBEL, Tomáš. Vliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma