Bc. Šárka Hoffmannová

Diplomová práce

Optimalizace daňového zatížení společnosti pomocí odčitatelných položek od základu daně.

Optimization of the tax burden of the company using the deductible items from the tax base.
Anotace:
Cílem diplomové práce bude popsána problematika optimalizace daňového zatížení společnosti pomocí odčitatelných položek od základu daně. Na základě dostupné literatury bude provedena analýza daňového zatížení vybrané společnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů před změnou a následně po změnách zákona od 1.1.2015. V teoretické části je práce věnována základním pojmům daně z příjmů, daňové …více
Abstract:
The Thesis describes the problem of optimizing the tax burden on companies by means of deductive items from the tax base. Based on available literature it will be analysed on the tax burden of the selected company according Act no. 586/1992 coll., on income taxes before the changes and after the changes in the law as from 1st January 2015. The theoretical part of the work contains basic concepts of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Andrea Kubištíková, Ph.D.
  • Oponent: Renáta Valerie Káňová, MBA Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.