Bc. Barbora Procházková

Master's thesis

Secesní architektura v hodinách estetické výchovy

Art Nouveau Architecture in Lessons of Aesthetic Education
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu začlenění architektury do výuky estetické výchovy na středních školách. Práce předkládá návrh lekcí zaměřených na výuku secesní architektury. Náplně lekcí jsou koncipovány tak, aby byla propojena teorie s tvůrčí činností. Metodické listy jsou primárně určeny pro střední školy a gymnázia v Brně a blízkém okolí, neboť součástí bloku výukových lekcí jsou exkurze do ulic …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the topic of integration of architecture within aesthetic education at secondary schools. The thesis presents a design of lessons aimed at teaching Art Nouveau architecture. The intention of lessons is to link theory and creative activities. Methodological sheets are especially intended for secondary and grammar schools in Brno and its surroundings, as some lessons …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Martina Želazková
  • Reader: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta