Simona Moravčíková

Master's thesis

Stanovenie hodnoty firmy PCA Slovakia, s.r.o.

Stanovení hodnoty firmy PCA Slovakia, s.r.o
Abstract:
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty firmy PCA Slovakia, s.r.o. k 31.12.2015. Práce se dělí na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje základní pojmy potřebné pro ocenění společnosti, a zároveň je jakýmsi východiskem pro praktickou část. Naopak praktická část se zabývá představením dané společnosti, jakož i aplikací strategické a finanční analýzy, prognózou tržeb …more
Abstract:
The aim of this thesis is to estimate the value of the company PCA Slovakia, s.r.o. to the 31st December 2015. The thesis is divided into two parts, in the concrete the theoretical and practical parts. The theoretical part describes the basic concepts necessary for the valuation of the company and it is kind of the point for the practical part. On the other hand, the practical part is focused on the …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je stanovenie hodnoty firmy PCA Slovakia, s.r.o. k 31.12.2015. Práca sa delí na dve časti, a to na teoretickú a praktickú. Teoretická časť popisuje základné pojmy potrebné pre ocenenie spoločnosti, a zároveň je akýmsi východiskom pre praktickú časť. Naopak praktická časť sa zaoberá predstavením danej spoločnosti, ako aj aplikáciou strategickej a finančnej analýzy, prognózou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: Jan Heřman
  • Reader: Jaroslav Schönfeld

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51002