Ludmila Jindráková

Bakalářská práce

Podnik jako přímá zahraniční investice

Enterprise as a foreign direct investment
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je poskytnout úplný přehled o možnostech investování do zahraničí. V první, rešeršní, části práce popisuje teoretické přístupy k internacionalizaci a následně ukazuje, jaké existují možnosti při vstupu na zahraniční trhy. Tyto možnosti vstupů jsou rozděleny podle kapitálové náročnosti. Zde se jedná o vývozní a dovozní metody, formy nenáročné na kapitálové investice …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to provide a comprehensive overview of investment opportunities abroad. In the first research part the thesis describes theoretical ways to internationalization and then shows the possibilities how to enter into the foreign markets. These options of entering are divided according to their capital demand. The categories are export and import methods, low …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Mačí, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jindráková, Ludmila. Podnik jako přímá zahraniční investice. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu