Theses 

Green marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie – Michal Gajdoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Gajdoš

Bakalářská práce

Green marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie

Green marketing a jeho vliv na spotřební chování

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje tématu green marketingu, a jak tento druh marketingu ovlivňuje chování spotřebitelů. Detailně popisuje co je green marketing a jeho součásti, a také popisuje negativní stránku green marketingu - greenwashing. Dále se zabývá tématem společenské odpovědnosti podniků a nakonec spotřebnímu chování lidí. V praktické části práce byl proveden kvantitativní výzkum formou elektronického dotazníku, jehož cílem bylo zjistit povědomí lidí z generace Y o green marketingu. Jak vnímají tito spotřebitelé ekologicky přátelské produkty na trhu a vliv green marketingu na jejich nákupní rozhodování.

Abstract: This bachelor thesis is devoted to green marketing, and how this kind of marketing affects consumer behaviour. Describes in detail what is green marketing and its components, and also describes the negative part of green marketing - greenwashing. It also deals with the topic of corporate social responsibilty and in the last theoretical part with the consumer beahviour. In the practical part was created quantitative research in the form of online survey, which aimed at identifying people's awareness of green marketing knowleadge of green marketing, what opinion this consumers have about eco-friendly products and the impact of green marketing on buying decisions of young people.

Abstract: Táto bakalárska práca sa venuje téme green marketingu, a ako tento druh marketingu vplýva na správanie spotrebiteľov. Detailne popisuje čo je green marketing a jeho súčasti, a taktiež popisuje negatívnu stránku green marketingu - greenwashing. Ďalej sa zaoberá témou spoločenskej zodpovednosti podnikov a nakoniec spotrebnému správaniu ľudí. V praktickej časti práce bol prevedený kvantitatívny výskum formou elektronického dotazníka, ktorého cieľom bolo zistiť povedomie ľudí z generácie Y o green marketingu. Ako vnímajú títo spotrebitelia ekologicky priateľské produkty na trhu a vplyv green marketingu na ich nákupné rozhodovanie.

Klíčová slova: generace Y, green marketing, chování spotřebitelů

Keywords: generation Y, green marketing, consumer behaviour

Klíčová slova: generácia Y, správanie spotrebiteľov, green marketing

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: David Říha
  • Oponent: Markéta Procházková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50697

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz