Gabriela Žáková

Bakalářská práce

Migrace arabského/islámského obyvatelstva do EU

Migration of Arab/Muslim Population into the EU
Anotace:
Tato práce se v širších souvislostech zabývá migrací Arabů/muslimů do Evropy. Po analýze současného stavu migrace z arabských/muslimských zemí do zemí Evropské unie, jejích příčin i důsledků se zaměřuje na problematiku integrace z hlediska střetu islámské a západní civilizace a s ní souvisejícími fenomény. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, která by mohla výše zmíněný střet civilizací …více
Abstract:
This thesis deals with migration of Arabs/Muslims into Europe. After the analysis of the current situation of migration from Arab/Muslim countries into the European Union countries, its roots and consequences, it focuses on the issue of integration seen through a prism of civilization clashes between Islam and the West and phenomena that are related to it. In the closing part of the thesis, the recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Yvona Novotná
  • Oponent: Radka Druláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38044