Ing. Petra Budíková

Bakalářská práce

Inovace účetnictví ve veřejné sféře od roku 2010

Innovation of accounting in the public sphere from 2010
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reformou účetnictví ve veřejné sféře, která byla zahájena 1. ledna 2010. Zaměřuje se na územně samosprávné celky. Tato práce představuje stav účetní reformy k 1. lednu 2010, nové účetní metody, největší změny v postupech účtování, převodový můstek 2009/2010 a rozpočtovou skladbu v podmínkách reformy účetnictví. V praktické části mojí práce uvádím několik častých účetních …více
Abstract:
The Bachelor’s work deals with the accounting reform in the public sphere, which went into action in January 2010. It is focused on the territorial municipalities. This piece of work introduces the status of the accounting reform as of the January 1st 2010, new accounting methods, the biggest changes in the accounting processes, gearing bridge 2009/2010 and the budget structure in the conditions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní