Bc. Daniela Bažantová

Diplomová práce

Analýza výrobkového portfolia podniku pomocí matic GE a BCG

Company product portfolio analysis using the GE and BCG matrices
Anotace:
Práce se zabývá metodami portfolio analýzy pomocí matic BCG a GE a jejich aplikacemi na portfolio firmy Neofyt s.r.o. V práci provádím marketingovou situační analýzu firmy a oboru, ve kterém podniká, pomocí vybraných prvků marketingového mixu, analýzou Porterových sil a analýzou cílového trhu. Na portfolio výrobků a služeb firmy jsem aplikovala matice BCG a GE. S jejich pomocí jsem analyzovala jednotlivé …více
Abstract:
The thesis deals with the methods of portfolio analysis using the BCG and GE matrices and their application to the portfolio of company Neofyt Ltd. In the thesis I perform marketing situational analysis of the company and industry field in which it operates, using selected elements of the marketing mix analysis, Porter's forces and analysis of the target market. The BCG and GE matrices were applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní