Bc. Zdeněk Butula

Bakalářská práce

Subjectivity in Hunter S. Thompson's Political Journalism

Subjectivity in Hunter S. Thompson's Political Journalism
Anotace:
Cílem této diplomové práce je srovnat ideál objektivity v oblasti žurnalistiky s literárním projevem spisovatele Hunter S. Thompsona. Práce zkoumá vývoj a historii pravidel správné, objektivní práce novináře a následně tento fenomén porovnává s přístupem Hunter S. Thompsona. Jako kontext pro analýzu děl slouží období prezidentských voleb v Americe roku 1972.
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the ideal of objectivity in political journalism and then compare it with Hunter S. Thompson's literary output. The thesis examines the development of objectivity as the correct way to report events and then compares this phenomenon with Hunter S. Thompson's approach. The 1972 US presidential campaign serves as a context for more profound analysis of the works.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: M.A. et M.A. Abigail Mokra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta