Štěpánka KUČEROVÁ

Bachelor's thesis

Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary

Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary
Abstract:
This bachelor thesis deals with a number of English language variants and with an analysis of their correspondence, but also of their differences predominantly in geographically and demographically large countries where English language is considered mother tongue. However, the thesis is centred on an analysis of English language that is used in Australia, New Zealand and by Australian Aborigines. …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vydělením co největšího počtu variant anglického jazyka a bližším rozebráním jejich totožností, ale i rozdílů převážně v geograficky i demograficky velkých zemích, kde je považován za jazyk mateřský. Vzhledem k tématu se však hlouběji práce zabývá analýzou angličtiny používané v Austrálii, na Novém Zélandě a také analýzou angličtiny australských domorodců. Důraz je u …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUČEROVÁ, Štěpánka. Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic