Ing. Ondřej Štěpán

Bachelor's thesis

Výluková činnost spojená s přestavbou stanice Jihlava město

Exclusion Activities Associated with Reconstruction of Railway Station Jihlava město
Abstract:
Bakalářská práce je věnována výlukové činnosti na železniční síti SŽDC, s. o. z hlediska dopadů výlukové činnosti na provoz. Práce se zabývá výlukovou činností související s komplexní přestavbou železniční stanice Jihlava město, která je v daném sídle významným přepravním bodem v oblasti osobní přepravy.
Abstract:
This bachelor work is devoted to exclusion activities of SŽDC, s. o. railway network in terms of impact exclusion activities on traffic. The work deals with the exclusion activities associated with rebuilding the railway station Jihlava město, which is an important junction mainly for the public passenger transport.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štěpán, Ondřej. Výluková činnost spojená s přestavbou stanice Jihlava město. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems

Theses on a related topic