Mgr. Bc. Barbora Loskotová

Bakalářská práce

Vlasy a vousy jako symbol sociálního postavení ve středověké Evropě

Hair and Beard as a Symbol of Social Status in Medieval Europe
Anotace:
Práce si klade za cíl z antropologické perspektivy interpretovat symbolické významy vlasů a vousů ve středověké Evropě se zaměřením na dva výseky této problematiky. Práce se zaměřuje na interpretaci (1) úryvků věnovaných dlouhým vlasům merovejských králů v Kronice Franků Řehoře z Toursu ze 6. století a (2) textům o rituálu tonzury a holení vousů při kněžském svěcení ve vybraných pontifikálech z 11 …více
Abstract:
The aim of this thesis is to interpret the symbolic significances of hair and beard in the medieval Europe from the anthropological perspective. This thesis will focus on two examples of the issue, (1) the passages narrating stories about long hair of the Merovingian kings in Gregory of Tours´s Libri Historianum from the 6th century and (2) the references about the ritual of tonsure and beard-shaving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta