Ing. Monika Suchánková Seidlová, BA (Hons)

Master's thesis

Cash-flow ve firmě SOBI s.r.o.

Cash-flow at the company SOBI Ltd.
Abstract:
Cílem práce je optimalizace finančních toků ve firmě. Optimalizace převodu peněžní hotovosti mezi bankovními účty má v důsledku kladný vliv na plánování a využití mezifiremní půjčky, snížení úroků z ní a tím i k poklesu nákladů. Autorka se nejprve zabývá vysvětlením a teoretickým základem pojmu cash flow a jeho významu. Samostatná kapitola je věnována také cash poolingu jak teoreticky, tak jeho využití …more
Abstract:
The goal is the optimization of financial flows within the company. The Improvement of transfers of cash between bank accounts leads to the positive impact on the planning and using of intercompany loans, reduced interest of it and thus cost decreasing. Firstly, the author deals with the explanation and theoretical basis of the concept of cash flow and its significance. A separate chapter is also devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Reader: MBA Jaromír Stemberg

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní