Petra ŘEZNÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita žen jako sociální jev

The Female Criminality as a Social Phenomenom
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je Kriminalita žen jako sociální jev. Bakalářská práce se věnuje dospělým pachatelkám a je zaměřena na vytvoření přehledu problematiky tohoto sociálně patologického jevu a shrnutí poznatků z této oblasti. V bakalářské práci jsou uvedeny hlavní příčiny vzniku tohoto jevu, specifické znaky ženské kriminality a srovnání s kriminalitou páchanou muži, pozornost je zaměřena na pachatelky …viac
Abstract:
The topic of this thesis is The Female criminality as a social phenomenon. The bachelor thesis deals with adult female offenders and focus on creating review of this socio-pathological phenomenon and a summary of available knowledge in the field. The thesis presents the main roots of the phenomenon, specific patterns of female criminality and its comparison with the crimes perpetrated by men. Attention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zverejniť od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Kujevská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEZNÍČKOVÁ, Petra. Kriminalita žen jako sociální jev. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work