Theses 

Sbor dobrovolných hasičů Bílovice – Jan Mička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan Mička

Bakalářská práce

Sbor dobrovolných hasičů Bílovice

Volunteer Fire Brigade Bílovice

Anotace: Bakalářská práce je věnována problematice činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Bílovice. Teoretická část práce mapuje historický vývoj dobrovolných hasičů, jejich personální a materiální zabezpečení, organizační strukturu. Praktická část přináší analýzu současného stavu akceschopnosti jednotky, jejího místa a úlohy v systému požární ochrany a ochrany obyvatelstva jako takové.

Abstract: Bachelor thesis is focused on issue of activity of Corps of volunteer firefighters from vil-lage Bílovice. Theorettical part of thesis desribers historical progress of volunteer firefigh-ters, their human resources, material resources and organisational structure. Emperical part of my work is devoted to analysis of actual agility of unit, their place and role in system of the fire protection and protection of population.

Klíčová slova: historie, obec, mimořádná událost, požár, Sbor dobrovolných hasičů, Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40649 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Mička, Jan. Sbor dobrovolných hasičů Bílovice. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz