Jan Mička

Bakalářská práce

Sbor dobrovolných hasičů Bílovice

Volunteer Fire Brigade Bílovice
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Bílovice. Teoretická část práce mapuje historický vývoj dobrovolných hasičů, jejich personální a materiální zabezpečení, organizační strukturu. Praktická část přináší analýzu současného stavu akceschopnosti jednotky, jejího místa a úlohy v systému požární ochrany a ochrany obyvatelstva jako takové.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on issue of activity of Corps of volunteer firefighters from vil-lage Bílovice. Theorettical part of thesis desribers historical progress of volunteer firefigh-ters, their human resources, material resources and organisational structure. Emperical part of my work is devoted to analysis of actual agility of unit, their place and role in system of the fire protection and protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mička, Jan. Sbor dobrovolných hasičů Bílovice. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe