Theses 

Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ a práce s technickým materiálem dřevo v hodinách praktického vyučování – Mgr. Oldřich Hejtmánek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Oldřich Hejtmánek

Bachelor's thesis

Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ a práce s technickým materiálem dřevo v hodinách praktického vyučování

Human and world of labor on the 2nd level of elementary school and working with wooden technological material in the lectures of practical education

Abstract: Svoji bakalářskou práci jsem pojal tak, aby mohla sloužit jako metodická příručka pro učitele technických předmětů a to zejména při práci se dřevem. Obsah se zabývá rozdělením technických materiálů jako takových, stručným formulováním základních pracovních a organizačních postupů, se kterými se učitel při výuce technické výchovy setkává a dále je zaměřena na ruční práci se dřevem - zpracování dřeva, nástroje pro práci se dřevem, vybavení školní dílny, bezpečnostní pokyny při realizaci výuky, údržbou nástrojů, plánem práce a motivací dětí při výuce. Samostatnou kapitolu jsem věnoval námětům na vlastní práci žáků v hodinách, kde uvádím motivaci, potřebný materiál, pracovní postup, pomůcky a nářadí využité při práci, časovou náročnost a konečné hodnocení výrobku.

Abstract: This bachelor thesis was written to be users as a methodical guide for elementary school teachers of technical subjects, especially those focused with the wood processing. Content of this thesis is divided into several parts: division of technical materials; brief formulation of basic working and organization procedures; hand work with the wood - wood processing methods; tools for wood processing; equipments for school workshop; safety rules for education; tool maintenance; work planning; child motivation advices. Separate chapter contains set of recommendation for pupils work in lectures. This includes motivation, needed material, working process, tool for work itself, time consumption and final product evaluation.

Keywords: KLÍČOVÁ SLOVA, nářadí, dřevo, dílna, technická výchova, práce se dřevem, náměty na výrobky. KEYWORDS, tools, wood, workshop, technical education, work with wood, product theme.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:16, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz