Bc. Zdeněk Bezděk

Bakalářská práce

Major League Soccer - historie a současnost

Major League Soccer - history and present
Anotace:
Tato práce popisuje historii a současnost americké fotbalové ligy Major League Soccer. V první kapitole se mapuje fotbal ve Spojených státech před vznikem MLS. Druhá kapitola obsahuje vývoj příprav na úvodní sezónu ligy. V další části jsou uspořádány jednotlivé sezóny chronologicky po sobě. U každé sezóny jsou zmíněny všechny podstatné události, které se v daném roce staly. V poslední kapitole lze …více
Abstract:
This thesis describes the history and present of american soccer league – Major League Soccer. The first chapter maps the football in the USA before MLS. The second chapter contains the preparations for the first season of MLS. In the following part the seasons are arranged in chronological order. For each season are mentioned all the important events which have happened in the given year. In the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Karel Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma