Karla ROHOVÁ

Master's thesis

Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature

Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature
Abstract:
This thesis deals with the depiction of environmental racism and the woman/nature or woman/animal relationship in selected works by two African American authors, Octavia E. Butler and Zora N. Hurston. The main goal is to identify and critically analyse such depictions and relationships in the context of the systemic oppression of African Americans in the USA. The work consists of two main parts, the …more
Abstract:
Tato práce se zabývá ztvárněním environmentálního rasismu a metafory přírody a zvířete jako ženy ve vybraných dílech dvou afroamerických autorek, Octavie E. Butler a Zory N. Hurston, přičemž hlavním cílem je tato spojení identifikovat a kriticky analyzovat jejich spojitost se systémovým utlačováním Afroameričanů v USA. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to z teoretické části a z kritické analýzy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROHOVÁ, Karla. Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
English Philology / English-Language Translation