Karla ROHOVÁ

Diplomová práce

Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature

Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature
Abstract:
This thesis deals with the depiction of environmental racism and the woman/nature or woman/animal relationship in selected works by two African American authors, Octavia E. Butler and Zora N. Hurston. The main goal is to identify and critically analyse such depictions and relationships in the context of the systemic oppression of African Americans in the USA. The work consists of two main parts, the …více
Abstract:
Tato práce se zabývá ztvárněním environmentálního rasismu a metafory přírody a zvířete jako ženy ve vybraných dílech dvou afroamerických autorek, Octavie E. Butler a Zory N. Hurston, přičemž hlavním cílem je tato spojení identifikovat a kriticky analyzovat jejich spojitost se systémovým utlačováním Afroameričanů v USA. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to z teoretické části a z kritické analýzy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROHOVÁ, Karla. Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Anglická filologie / Anglická filologie - Angličtina pro překlad

Práce na příbuzné téma