Bc. Karel Hrach

Diplomová práce

Ovlivňuje reklama způsob života společnosti?

Does commercial influence the way of society living?
Anotace:
Diplomová práce se zabývá reklamou a jejím působením na společnost. Práce se skládá ze tří částí, teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje definice reklamy, cíle reklamy, marketingový mix a jeho nástroje. Dále jsou zde přiblíženy reklamní agentury a jejich činnosti. V kapitole reklamní média jsou podrobně popsány jednotlivé typy médií. Následuje kapitola zaměřená na historický vývoj …více
Abstract:
Dissertation deals with the advertising and its impact on the society. The work is composed of three parts, theoretical, analytical and design. Theoretical part contains the definition of the advertising, its target, marketing mix and its implements. Advertising agencies and their activities are also expound in this part. In the chapter advertising medias different types of medias are described in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace