Mgr. Nikola Marečková, DiS.

Diplomová práce

Arabské jaro a jeho právní důsledky pro vnitřní a vnější hranice Schengenu

Arab Spring and its Legal Effects on the Internal and External Borders of the Schengen
Anotace:
Práce si klade za cíl postihnout právní důsledky, které mělo Arabské jaro na vnitřní a vnější hranice Schengenu. Za tímto účelem tvoří konstrukční prvky práce tři spolu zdánlivě nesouvisející události, jimiž je Arabské jaro, italsko-francouzský politický konflikt z roku 2011 a reforma Schengenského hraničního kodexu provedená v roce 2013. Práce nabízí osvětlení prvních dvou událostí a jejich vzájemné …více
Abstract:
This work aims at capturing legal consequences of the Arab Spring on the internal and external borders of the Schengen area. For that purpose, three seemingly independent events constitute the structural elements of this work – namely the Arab Spring, the political dispute between France and Italy in 2011 and the reform of the Schengen Borders Code, implemented in 2013. The work offers clarification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta