Hana DUDOVÁ

Bakalářská práce

Participace občanů na veřejném životě venkovské obce

Participation of citizens in public life in rural municipality
Anotace:
Práce se zabývá participací občanů na veřejném životě ve venkovské obci. Jedná se o případovou studii obce Čížová. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Literární rešerše tvoří 4 kapitoly, které se věnují zejména charakteristice venkovských obcí v ČR, obecnímu zřízení a analýze komponent volebního systému. Stěžejní kapitola literární rešerše řeší, jaké faktory ovlivňují volební …více
Abstract:
The title of this bachelor work is The participation of citizens in public life in rural municipality. The work deals with a case study of the village Čížová. The thesis is divided into two parts the theoretical part and the practical part. The theoretical part consists of four chapters that deal specifically with the introduction of rural communities in Bohemia, their legislation and an analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUDOVÁ, Hana. Participace občanů na veřejném životě venkovské obce. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uwspdx uwspdx/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.