Theses 

Rozvoj a role technologií v řízení lidských zdrojů – Bc. Zuzana Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Dvořáková

Diplomová práce

Rozvoj a role technologií v řízení lidských zdrojů

The development and role of technology in human resource management

Anotace: Diplomová práce se zabývá rozvojem a rolemi technologií v řízení lidských zdrojů. Cílem práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky rozvoje a role technologií v řízení lidských zdrojů analyzovat druh problému ve vybrané skupině firem a navrhnout odpovídající řešení pro budoucí praxi. Teoretická část je strukturovaná do dvou hlavních okruhů. První je zaměřený na teoretická východiska technologií v řízení lidských zdrojů, kde je popsaná podstata řízení lidských zdrojů a rozvoj a role technologií v řízení lidských zdrojů. V druhém okruhu jsou popsány personální technologie a jejich implementace. Přínosem analytické části je analýza vybraných problémů v oblasti technologií v řízení lidských zdrojů na třech velkých firmách v Jihomoravském kraji a na jejich základě, zpracování návrhu řešení pro odstranění zjištěných problémů nebo alespoň na jejich částečnou eliminaci.

Abstract: This master thesis deals with the development and the role of technology in human resource management. The aim of the thesis is based on the theoretical background of development and the role of technology in human resource management to analyze problems in a selected companies and propose recommended solutions for future. The theoretical part is structured into two main areas. The first is focused on the theoretical bases of technology in human resource management, which focuses on the principles of human resource management and development and the role of technology in human resource management. In the second circuit are described hr technologies and their implementation. Benefit of the third, analytical part is an analysis of selected problems in technologies used by HR department in three companies operate in the South-Moravian region, and on their basis of analyse compile the suggestion of solution for removal identified problems or at the least their partial elimination.

Klíčová slova: Lidské zdroje, technologie, personalistika, informační systémy, aplikace, řízení, Human resources, technology, personnel, information systems, application, guidance.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz