Monika PUCOVÁ

Bakalářská práce

Bolest z pohledu sestry - informovanost pacientů v ambulanci bolesti

Pain from the Nurse's View Point - Patients´ Awareness in a Pain Ambulance
Anotace:
Bakalářskou práci s názvem: "Bolest z pohledu sestry - informovanost pacientů v ambulanci bolesti" tvoří část teoretická a praktická. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku typů bolesti, metody léčby bolesti užívané v ambulancích bolesti, na roli sestry v ambulanci bolesti, edukaci a komunikaci s pacientem. V praktické části analyzuji výsledky dotazníkového šetření. Hlavním cílem práce bylo …více
Abstract:
I have chosen the following theme for this Bachelory thesis: "Pain from the Nurse´s View Point - Patients´Awarness in a Pain". This thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part I focus on the characteristic types of pain, the treatment methods used in pain clinics, the role of nurses in pain clinic, education and communication with patients. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Blažková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUCOVÁ, Monika. Bolest z pohledu sestry - informovanost pacientů v ambulanci bolesti. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma