Mgr. Markéta Dragounová

Diplomová práce

Jednotný dohledový mechanismus nad klíčovými bankami Evropské unie

Single Supervisory Mechanism related to Important Banks in the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nově zřízeným pilířem bankovní unie, Jednotným dohledovým mechanismem, který byl zřízen v rámci Evropské unie. Nejprve je definováno samotné bankovnictví a jeho historický vývoj. Následně se práce zaměřuje na samotnou evropskou integraci v oblasti monetární politiky, bankovnictví a hospodářskou krizi vedoucí ke vzniku bankovní unie, včetně komparace se Spojenými státy americkými …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the newly established pillar of the banking union: the Single Supervisory Mechanism, which was created within the European Union. Firstly, the term "banking", and a brief history of banking is defined. Afterwards, the thesis focuses on the process of European integration in the area of monetary policy, banking, and also on the economic crisis leading to the formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta