Theses 

Jednotný dohledový mechanismus nad klíčovými bankami Evropské unie – Mgr. Markéta Dragounová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Markéta Dragounová

Diplomová práce

Jednotný dohledový mechanismus nad klíčovými bankami Evropské unie

Single Supervisory Mechanism related to Important Banks in the European Union

Anotace: Diplomová práce se zabývá nově zřízeným pilířem bankovní unie, Jednotným dohledovým mechanismem, který byl zřízen v rámci Evropské unie. Nejprve je definováno samotné bankovnictví a jeho historický vývoj. Následně se práce zaměřuje na samotnou evropskou integraci v oblasti monetární politiky, bankovnictví a hospodářskou krizi vedoucí ke vzniku bankovní unie, včetně komparace se Spojenými státy americkými. Poslední část práce se věnuje výhradně samotnému Jednotnému dohledovému mechanismu a jeho organizaci a fungování.

Abstract: This diploma thesis focuses on the newly established pillar of the banking union: the Single Supervisory Mechanism, which was created within the European Union. Firstly, the term "banking", and a brief history of banking is defined. Afterwards, the thesis focuses on the process of European integration in the area of monetary policy, banking, and also on the economic crisis leading to the formation of the banking union, including a comparison with the United States of America. Last part of the thesis deals solely with the Single Supervisory Mechanism and its organization and functioning.

Klíčová slova: bankovnictví, Evropská unie, bankovní unie, hospodářská krize, Jednotný dohledový mechanismus, banking, European union, banking union, economic crisis, Single Supervisory Mechanism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz