Ing. Martina Votýpková

Bachelor's thesis

Vliv reklamy na spotřebitele

The Influence of advertising on consumers
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje ve své obecné části na charakteristiku marketingu, reklamy a marketingového výzkumu. V praktické části práce je charakterizována Poštovní spořitelna, detailně zhodnoceny reklamy s Evou Holubovou a úspěšnost loňské reklamní kampaně. Pro zjištění vlivu reklamy na spotřebitele bylo využito dotazníkového šetření.
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses in part on their general characteristics of marketing, advertising and marketing research. There is characterized Postovni spořitelna in practical part, focused ond detailed evaluation of advertising with Eva Holubova and success of last year´s campaign. It was used the survey to determine the effect on advertising on customer.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Ondřej Pešek
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní