Eliška ZÁRUBOVÁ

Diplomová práce

Trestní opatření ukládaná podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže - trestněprávní a kriminologické aspekty

Criminal measures imposed under the Act on Juvenile Justice - Criminal Law and Criminological Aspects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zejména trestními opatřeními, která jsou ukládaná mladistvým podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, včetně historického vývoje a srovnáním se zahraničními úpravami. Cílem práce je jednak popsat jednotlivá trestní opatření, charakterizovat trestnou činnost mládeže a jednak provézt výzkum spokojenosti subjektů zúčastněných v procesu probíhajícího podle zákona o soudnictví …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Czech criminal measures imposed under the Act on Juvenile Justice including history and comparison to foreign countries regulations. The main goal of this thesis is to describe criminal measures, to characterize youth criminal activity and to make a research of satisfaction of subjects who take part in the process running according to the Act no. 218/2003 Coll. I also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁRUBOVÁ, Eliška. Trestní opatření ukládaná podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže - trestněprávní a kriminologické aspekty. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo