Bc. Lucia Dupkaničová

Bakalářská práce

Rozklad obrazu na superpixely pomocou diferenciálnej evolúcie

Image Partition Based on Differential Evolutionary Superpixels
Abstract:
Image segmentation is one of the basic image analysis steps. Superpixel segmentation allows capturing essential image characteristics and simplifying its subsequent processing. The aim of this bachelor thesis is to implement and quantitatively evaluate the Differential Evolutionary Superpixels algorithm. Apart from summarizing properties of superpixel image decomposition and briefly reviewing different …více
Abstract:
Segmentácia obrazu je jedným zo základných krokov analýzy obrazu. Superpixelový rozklad umožňuje zachytiť podstatné charakteristiky obrazu a zjednodušiť jeho následné spracovanie. V rámci bakalárskej práce bola vytvorená implementácia algoritmu Differential Evolutionary Superpixels, ktorý pre dosiahnutie vysokej kvality superpixelového rozkladu využíva metódu diferenciálnej evolúcie. V práci je rozobraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Martin Maška, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma