Michael Mader

Bakalářská práce

Vliv větrných elektráren na životní prostředí a možnosti zvýšení jejich instalovaného výkonu v České republice

Impact of Wind Power Plants on the Environment and Possibilities of Increasing of Their Installed Output in the Czech Republic
Anotace:
Předložená bakalářská práce pojednává o větrných elektrárnách, jejich technickém řešení a jejich vlivu na životní prostředí. Dále popisuje význam větru jako obnovitelného zdroje energie a historii větrné energetiky. Obsahuje také statistický přehled o větrné energetice na území Evropy a České republiky za rok 2018. V závěru popisuje předpokládaný vývoj větrné energeticky na území České republiky v …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis deals with wind power plants, their technical solution and their impact on the environment. Then there is a description of value of wind such as renewable resource of energy and the history of wind energy. Bachelor thesis contains the statistical overview about wind energy in Europe and the Czech Republic for 2018. In the final section of bachelor thesis there is a presumed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Ondřej Kohut

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava