Tomáš Martinovič

Disertační práce

Tools for time series analysis of nonlinear dynamical systems

Tools for time series analysis of nonlinear dynamical systems
Anotace:
Analýza nelineárních dynamických systémů je důležitou součástí mnoha vědních oborů. Studium deterministického chaosu je klíčovým nástrojem k vyšetření chování systémů, které je obtížné objasnit pomocí klasických metod. Odhad dynamických vlastností systémů z experimentálních dat je velmi komplikovaným úkolem. Předpověď výsledků pro rozsáhlá data znemožňuje zejména výpočetní náročnost mnohých nástrojů …více
Abstract:
Nonlinear dynamical systems analysis is a very important part of numerous areas of research. Study of deterministic chaos is a key tool to determine the dynamics of systems, which are hard to explain by classical methods. However, estimating dynamical properties of a system using the experimental data is a difficult task. Specifically, a computational complexity of many tools for the nonlinear analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2018
  • Vedoucí: Marek Lampart
  • Oponent: Juan Luis Guirao, Michal Málek, Ivan Zelinka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Doktorský studijní program / obor:
Výpočetní vědy / Výpočetní vědy