Denisa Kalinová

Bakalářská práce

Rodina z pohledu mladých dospělých

Family in eyes of young adults
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice rodiny, manželství a založení rodiny z pohledu dnešních mladých dospělých. V teoretické části se budu věnovat popisu základních pojmů jako je rodina, funkce rodiny, manželství a rodičovství. Charakterizuji vývojové období "mladý dospělý". Dále se zaměřím na aspekty, které ovlivňují názor mladé generace na manželství a rodičovství. V druhé části mé práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with topics - family, marriage and establishing of the family from young adults' point of view. In the theoretical part of the work, I am going to describe and explain the basic terms as a family and its function, a marriage, a parenthood and characterize the developmental period which we mark as young adult period or young adulthood. Then I am going to deal with the aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hájková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalinová, Denisa. Rodina z pohledu mladých dospělých. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.