Bc. et Bc. Barbora Rýdlová

Bakalářská práce

Volný čas a způsoby výchovy perspektivou prarodičů a jejich vnoučat

Leisure time and types of upbringing perspective grandparents and their grandchildren
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vnímání trávení volného času a změny ve výchově v současnosti a minulosti perspektivou prarodičů a jejich vnoučat. V teoretické části jsou informace o volném čase, cílech a funkcích volného času, klasifikaci volnočasových aktivit, aspektech ovlivňujících trávení volného času, patologiích využívání volného času, nových způsobech trávení volného času a trávení volného …více
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is perception of spending leisure time and changes in unbringing at present and at past by perspective of grandparents and their grandchildren. In theoretical part is informations about leisure time, aims and functions of leisure time, classification of leisure times activities, aspects influencing spending of leisure time, pathology of using the leisure time, new spending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta