Mgr. Zuzana Skripová

Rigorózní práce

Správní řád a zvláštní správní řízení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

The Administrative Code and Speciallegal Pracedure by the Matterial Support Act
Anotace:
Správní řád je obecně pojímán jako subsidiární procesní předpis, který plní tuto funkci vůči mnoha hmotněprávním předpisům z oblasti správního práva, které také obsahují vlastní dílčí procesní úpravu. Zákon č. 500/2004 Sb., představuje relativně novou právní úpravu. V praxi bylo třeba řešit řadu problémů spojených se subsidiární aplikací tohoto procesního předpisu a starších právních předpisů správního …více
Abstract:
Administrative law is a wide branche of law. Its object is including a large scale of relations among the subjects. The material administrative law is codified in a several legal enactments concerning on a different problems. The specifics of the material law are implicating specialities in an administrative procedural law. The spine of the administrative procedural law is The administrative procedural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta